Hyvä digitaalinen oppiminen tukeutuu neljään peruspilariin.

16 elokuun, 2023 in E-learning

Tämä on yksi niistä:

Ennen kuin paneudut hyvän digitaalisen oppimisen peruspilareihin, muista: Kaikissa näissä pohdinnoissa ja prosesseissa lähtökohtana ovat aina oppijat. Teemme työtämme aina heitä varten. Jos sisältömme ei tavoita heitä, työmme on ollut turhaa. 

Mutta ensiksi: Määritellään strategiamme! 

Digitaalinen oppiminen perustuu pohjimmiltaan neljän peruspilariin: rooleihin, prosesseihin, opetuksellisuuteen ja käytettyyn tekniikkaan. 

Nämä neljä pilaria seisovat perustalla, jonka muodostaa yrityksen digitaalisen oppimisen strategia. Se ohjaa, määrää suunnan ja asettaa puitteet. Tavoitteet määritellään selkeästi strategian perusteella. 

Jotta voimme laatia menestyvän strategian, jokaisen koulutusosaston on pohdittava seuraavia kysymyksiä: 

Ensimmäinen neljästä peruspilarista: Roolit 

Roolien ja tehtävien selkeä jako auttaa saavuttamaan tavoitteen paremmin kaikissa projekteissa. Tämä koskee myös digitaalista oppimista. Jos tarkastelet asiaa eri suunnista, huomaat, että (digitaalisessa) oppimisprosessissa on paljon erilaisia merkittäviä rooleja. Näissä rooleissa on ihmisiä, joilla on tietoa tai kokemusta esimerkiksi eri aihealueista, didaktiikasta, oppimismuotoilusta, oppimisesta, grafiikasta, ohjelmoinnista, kehittämisestä, verkko-oppimisen kehittämisestä, kurssien laatimisesta tai mediadidaktiikasta, sekä erikoisasiantuntijoita, asiakkaita, oppijoita, e-tutoreita, toimeksiantajia ja monia muita tahoja. 

Meidän kannaltamme olennaiset roolit käsittävät seuraavat 6 tahoa: 

1. Asiakkaat 

Asiakkaat ovat ihmisiä, jotka tuntevat oppimistarpeet. Heillä voi olla erilainen asema yrityksen eri toiminnoissa. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi osasto, joka haluaa välittää sisältöä kollegoilleen muilla osa-alueilla. Joskus taas vaikkapa HR voi hyödyntää oppimisen sisältöä omassa strategiassaan. Toisaalta myös oppijat voivat kertoa itse oppimistarpeistaan ja odotuksistaan sisällön suhteen. 

2. Erikoisasiantuntijat 

Erikoisasiantuntijoilla on erityistä osaamista, jota tarvitaan sisällön luomiseen. Sisällön kannalta he ovat lähes gurun asemassa ja siten hyvin tärkeitä hyvään digitaaliseen oppimiseen liittyvän tiedon välittämiselle. 

3. Oppimismuotoilijat 

Termi oppimismuotoilu on tullut koulutusprojekteissa esiin hyvin usein ja hyvin monissa yrityksissä. Ja lähes yhtä usein termi on määritelty eri tavalla. Joidenkin mielestä se tarkoittaa henkilöä tai henkilöitä, jotka luovat sisältöä esim. digitaalisesti kirjoitustyökalun avulla. Toiset käyttävät termiä synonyymina didaktiikalle silloin, kun projektissa puhutaan konseptista ja oppimisen tavoitteista. 

Nämä erilaiset määritelmät eivät sinänsä ole vääriä. Kaikki niistä ovat oikeita, mutta osoittavat, kuinka paljon erilaisia puolia oppimismuotoilussa on. Tämän roolin työkenttään voi kuulua projektin koordinointi ja kehittäminen aina kohderyhmäanalyysistä valmiiseen tuotteeseen asti. Yrityksestä riippuen painotukset voivat vaihdella ja tehtävät saatetaan jakaa pienempiin osiin useiden henkilöiden kesken. 

4. Ohjelmoijat 

Kun projektissa on määritetty oppimistavoitteet ja sisältö on koottu ja sitten karsittu ja koostettu tarkoituksenmukaiseksi, alkaa toteutusvaihe. Ohjelmoijat työskentelevät pääasiassa kirjoitustyökalun avulla ja hallitsevat erilaiset niksit oppimismuotoilijoiden ideoitten toteuttamiseksi. 

He tasapainottavat median, vuorovaikutuksen ja sisällön upeaksi oppimiskokemukseksi. 

5. Graafiset suunnittelijat 

Graafiset suunnittelijat kuuluvat niihin aliarvostettuihin puurtajiin, jotka tekevät tärkeän osan työstä hyvän digitaalisen oppimiskokemuksen toteuttamisessa. Heidän pelikenttäänsä ovat luettavuuden, visuaalisen selkeyden ja yhdenmukaisen ulkoasun kaltaiset tekijät. 

6. …ja oppijat 

Oppijat pääsevät tässä listassa esiin vasta viimeisenä, mutta periaatteella ”paras paljastuu lopuksi”. Tai ei välttämättä paras, vaan tärkein. Ilman oppijoita emme tarvitsisi muitakaan rooleja. Tämän vuoksi kaikki pyörii heidän ympärillään projektin yleisen kehityksen aikana: Kuka käy läpi oppimissisällön? Millaisia aiempia kokemuksia heillä on digitaalisesta oppimisesta? Missä asemassa he ovat yrityksessä? Mitkä aiheen osat ovat heille tärkeitä, ja mitkä eivät? Minkä puolen sisällöstä he jo tietävät, ja mitä eivät? 

Kaikki liittyy oppimiskokemuksen luomiseen heitä varten. Usein oppijat kuitenkin paneutuvat sisällön luomiseen vähemmän kuin toivoisimme. 

Haluatko tietää lisää kolmesta muusta peruspilarista – prosesseista, opetuksellisuudesta ja tekniikasta? Jatka uutiskirjeemme seuraamista. 

Ota meihin yhteyttä

Ota meihin yhteyttä

Täytä yhteystietosi, niin palaamme asiaan.

×

Ota meihin yhteyttä

Täytä yhteystietosi, niin palaamme asiaan.